Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în 2023 a fost de 28,947 miliarde de euro, mai mic cu 5,142 miliarde de euro (-15,1%) decât cel înregistrat în anul 2022, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.

În luna decembrie 2023, exporturile FOB au însumat 6,144 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 9,573 miliarde de euro, rezultând un deficit de 3,429 miliarde de euro. Faţă de luna decembrie 2022, exporturile din luna decembrie 2023 au scăzut cu 8,3%, iar importurile s-au redus cu 2,2%.

În anul 2023, exporturile FOB au însumat 93,098 miliarde de euro, consemnând o creştere cu 1,3%, iar importurile CIF au însumat 122,045 miliarde de euro, fiind în scădere cu 3,2%, comparativ cu anul 2022.

Anul trecut, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (44,8% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (29,8% la export şi 28,7% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri a fost de 67,574 miliarde de euro la expedieri şi de 89,500 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 72,6% din total exporturi şi 73,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2023 a fost de 25,523 miliarde de euro la exporturi şi de 32,544 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27,4% din total exporturi şi 26,7% din total importuri.

INS menţionează că soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.