Mediile elevilor pentru fiecare disciplină sunt calculate o singură dată, la sfârșitul anului școlar, prin adunarea notelor și împărțirea la numărul lor total. Media generală anuală reprezintă media tuturor acestor mediile, calculată cu două zecimale.

În mod obișnuit, mediile sunt finalizate în ultimele zile de cursuri, conform mai multor profesori intervievați de Edupedu.ro. Anul școlar 2023-2024 se încheie pe 21 iunie.

Cum se încheie mediile elevilor la final de an școlar 2024

Mai mulți profesori, elevi și părinți au adresat întrebări pe adresa redacției privind modul în care se calculează mediile în al doilea an școlar împărțit pe module. Mai jos, prezentăm exemple de calcul atât pentru media la o disciplină, cât și pentru cea generală, bazate pe explicațiile oferite de profesori diriginți și directori.

În 2023, a avut loc o situație atipică: greva profesorilor din școli și licee a determinat modificarea calendarului anului școlar în ceea ce privește încheierea situațiilor școlare ale elevilor. De asemenea, regulamentul cadru de funcționare a școlilor (ROFUIP) a suferit modificări pentru a calcula mediile elevilor, ținând cont doar de două note. Mai multe detalii pot fi găsite mai jos în articol.

Media anuală generală va fi luată în considerare pentru acordarea burselor din partea Ministerului Educației în anul școlar următor, 2024-2025. Conform proiectului de Ordonanță de Urgență care modifică legea educației și proiectului de metodologie de acordare a burselor, încă în proces de adoptare, bursa de merit ar urma să fie acordată elevilor cu o medie anuală peste 9,50.

Aceste propuneri sunt încă în stadiul de consultare publică de mai bine de o lună. În plus, se preconizează introducerea bursei de reziliență pentru elevii cu cel puțin media 7.

Media la o disciplină: este una singură, calculată la final de an, cu toate notele de până atunci

În cadrul celui de-al doilea an școlar împărțit pe module, mediile disciplinelor se vor încheia la finalul anului, în iunie 2024, prin calculul mediei aritmetice a notelor obținute pe parcursul celor 5 module de învățare, fără a mai exista cele două semestre tradiționale.

Descoperă și: Au început evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2023 – 2024

Un elev trebuie să aibă cel puțin N+3 note la o materie, adică profesorul va pune cu cel puțin 3 note mai mult decât numărul de ore pe săptămână la acea materie. Acest sistem a fost implementat pentru a asigura o evaluare cuprinzătoare a cunoștințelor și abilităților elevilor pe întreg parcursul anului școlar.

Conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), mediile sunt calculate prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg, iar în cazul unei diferențe de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Cum se calculează media anuală generală

Conform declarațiilor secretarului de stat Sorin Ion din 2022, media generală pentru anul școlar, așa cum este prevăzută în Regulamentul de Organizare al școlilor (ROFUIP) 2022, se calculează cu două zecimale și se face prin rotunjire.

Aceasta înseamnă că, spre deosebire de trunchiere, unde restul este eliminat de la a doua zecimală, rotunjirea se face în funcție de a treia zecimală.

Astfel, o medie de 9,458 se va rotunji la 9,46, iar una de 9,87 nu se va rotunji la 10,00. ROFUIP actual prevede că „Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”. În ROFUIP anterior, nu era prevăzută această rotunjire explicit.

Sursa: edupedu.ro

Articolul Cum se încheie mediile elevilor la final de an școlar 2024? Media anuală și media disciplinelor apare prima dată în Pedagoteca.