Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, pentru examenul de Bacalaureat 2023, a fost publicată de Ministerul Educației. Vă reamintim, Ligia Deca a luat decizia ca probele de competențe de la Bacalaureat 2023 să fie echivalate cu mediile din liceu, pe fondul grevei profesorilor.

Documentul, publicat deja in Monitorul Oficial, cuprinde procedura prin care profesorii vor transforma mediile elevilor de liceu, la discipline precum Limba română, Limba străină sau Tehnologia Informației și a Comunicării (TIC), în niveluri de competență.
Conform modificărilor aduse prin Ordinul nr. 4.439/12.06.2023, profesorii au putut încheia mediile tuturor elevilor până la finalul anului școlar.

Echivalare competențe Bac 2023

Art. 3. — (1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura romană/limba și literatura maternă.
(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX—XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
— nivelul „utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
— nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
— nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
Art. 4. — (1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.