Programul de masterat “Contabilitate, Fiscalitate și Audit” a apărut în urma numeroaselor solicitări primite de la absolvenții de licență, în special de cei care au absolvit programul de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță. Din dorința de a-și continua studiile în domeniul Contabilitate și de a accede la profesia de contabil autorizat și expert contabil, absolvenții noștri de la programele de licență au solicitat prin întâlnirile organizate cu conducerea facultății și angajatorii înființarea acestui program de masterat.

Printre multiplele beneficii pe care le oferă acest program enumerăm:

– Dotarea materială corespunzătoare, corp profesoral bine pregătit, cu stagii de perfecționare și schimb de experiență la universități de prestigiu din străinătate;

– Accent prioritar pe pregătirea practică a studenților;

– Permanenta racordare a curriculei la nevoile pieței muncii;

– Acorduri de parteneriat cu firme de contabilitate, consultanță în domeniul financiar-contabil, audit;

– Încheierea unui protocol cu CECCAR România (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați), protocol în baza căruia absolvenții masteratului se pot înscrie la stagiul de pregătire în vederea dobândirii calității de expert contabil/contabil autorizat, fără a mai susține examenul de admitere.

Prof.univ.dr. Irina Gabriela Rădulescu – Decan Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Boni Mihaela Străoanu – Prodecan Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Adriana Monica Țegledi – Responsabil program

Articolul CFA – masterat de contabilitate cu multiple beneficii, la Facultatea de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești apare prima dată în Pedagoteca.