Ministerul Educației a extins durata de aplicare a sancțiunii disciplinare pentru desfacerea contractului de muncă la șapte ani școlari, comparativ cu perioada anterioară de 12 luni. Conform anunțului făcut de instituție, „cadrele didactice care au primit sancțiunea disciplinară a desfacerii contractului individual de muncă nu sunt eligibile pentru posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar de stat pe o perioadă de șapte ani școlari”.

Ce se întâmplă cu cadrele didactice cărora le este desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare

Conform legislației în vigoare anterior adoptării legii 198/2023, durata maximă era de 12 luni pentru această perioadă de reabilitare, în care individul putea fi reangajat în învățământ, conform evaluării Federației Sindicatelor „Spiru Haret”.

Potrivit legii 198/2023, iată abaterile disciplinare care pot conduce la sancțiunea cu desfacerea contractului de muncă pentru personalul didactic de predare, conform articolului 210, atâta timp cât acestea nu constituie infracțiuni conform legii penale:

a) faptele de violență fizică și/sau verbală îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor;

b) orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor;

c) manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar;

d) activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă;

e) încălcarea dispozițiilor legii, a obligațiilor din prezentul titlu, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare-evaluare cu antepreșcolarii/preșcolarii/elevii;

f) fapte de natură să aducă atingere imaginii, demnității sau drepturilor copiilor/elevilor și familiilor acestora ori să prejudicieze onoarea și/sau prestigiul unității/instituției, interesul învățământului.

Descoperă și: Anul școlar 2024-2025: cursuri de la 9 septembrie până la 20 iunie, împărțit în 5 module.

Care sunt treptele de sancțiune pentru abateri disciplinare:

Articolul 210 din Legea 198/2023 prevede că sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertisment scris;

b) reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sursa: edupedu.ro

Articolul Ce se întâmplă cu profesorii, educatorii și învățătorii cărora le este desfăcut contractul de muncă pe motive disciplinare apare prima dată în Pedagoteca.