”Deşi sună brutal, realitatea este că transformarea sistemului de sănătate românesc se produce lent, discontinuu şi fragmentat, iar asta ne pune în situaţia de a fi printre statele UE cu cel mai mare număr al deceselor care ar fi putut fi evitate. Când am venit în MIPE infrastructura spitalicească nu era în Programul Sănătate 2021-2027, chiar dacă suntem în situaţia în care mai multe spitale publice se află într-un stadiu avansat de uzură, iar în ultimii 25 de ani s-au construit prea puţine spitale publice, cu atât mai puţin spitale publice de anvergură. Acum, ştim sigur că în 2027 vom avea spitale noi în orice colţ al ţării. În logica măsurilor pentru a obţine rezultate în domeniul sănătăţii, ordonanţa de astăzi stabileşte măsurile necesare implementării proiectelor de infrastructură spitalicească ce vor fi finanţate din fonduri europene. Vorbim despre unele dintre cele mai aşteptate investiţii, care vor asigura acces la servicii medicale de calitate pentru milioane de români”, a declarat Marcel Boloş, citat într-un comunicat de presă transmis, joi, de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

El a adăugat că este o premieră care deschide perspectivele pentru viitoarele investiţii strategice în infrastructură, odată ce a devenit posibilă combinarea finanţării din fonduri externe nerambursabile cu împrumutul BEI.

”Cele două priorităţi din Programul Sănătate la care face referire ordonanţa adoptată de astăzi înseamnă cel puţin 7 spitale mari (judeţene, monospecialitate sau centre de transplant) nou construite şi dotate şi alte 20 spitale publice municipale şi orăşeneşti construite sau reabilitate şi dotate. Până la finalul anului, contractele de finanţare pentru toate aceste spitale vor fi încheiate, astfel încât să avem suficient timp pentru derularea procedurilor specifice unor investiţii de o asemenea importanţă şi anvergură”, a explicat Boloş.

Finanţare de până la 500 de milioane de euro pentru un spital nou

Actul normativ stabileşte cadrul general privind metodologia şi criteriile de selecţie pentru proiectele de investiţii publice din domeniul sănătăţii, care sunt aprobate de către Comitetul de Monitorizare a Programului Sănătate, la propunerea Autorităţii de Management pentru Programul Sănătate pe baza criteriilor-cadru stabilite în ordonanţă.

Valoarea eligibilă finanţată din Programul Sănătate pentru investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi – spitale judeţene/ judeţene de urgenţă; spitale monospecialitate –  unităţi sanitare cu paturi este de minim 5 milioane de euro şi maxim 500 de milioane de euro şi include lucrări de extindere/modernizare/reabilitare pentru clădiri, inclusiv lucrări de conectare/extindere/modernizare/reabilitare la clădiri existente şi dotare cu echipamente medicale specifice, inclusiv măsuri de tranziţie verde şi digitalizare, lucrări de construcţii noi, inclusiv dotarea cu echipamente medicale specifice inclusiv măsuri de tranziţie verde şi digitalizare.

Pentru investiţiile de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor orăşeneşti şi municipale – unităţi sanitare cu paturi, valoarea eligibilă este stabilită pe categorii de investiţii specifice:

– lucrări de modernizare/reabilitare şi dotare, extindere la construcţiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcţii noi şi dotare, minim 5 milioane de euro şi maxim 75 de milioane de euro pentru unităţile sanitare cu paturi municipale;

– lucrări de modernizare/reabilitare şi dotare, extindere la construcţiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcţii noi şi dotare, minim 5 milioane de euro şi maxim 45 de milioane de euro pentru unităţile sanitare cu paturi orăşeneşti.

Potrivit MIPE, pentru a asigura continuitatea implementării proiectelor, alocarea totală a proiectelor poate fi actualizată ca urmare a creşterii preţurilor la materiale şi/sau la utilităţile publice, dacă prin lege se prevede astfel, sau majorată în limita unui procent de maxim 20%.

În plus, beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi de împrumuturi contractate cu Instituţiile Financiare Internaţionale vor fi obligaţi să asigure eventualele lucrări de mentenanţă şi reparaţii curente după finalizarea implementării acestora pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

”Am stabilit criterii transparente de selecţie a proiectelor care vor fi finanţate aceste fonduri, valoarea eligibilă pentru fiecare categorie de proiect, solicitanţii eligibili, regulile pentru contractarea asistenţei financiare rambursabile şi contribuţia proprie a beneficiarilor. Odată cu reglementările adoptate astăzi, putem spune că intrăm în linie dreaptă către realizarea acestor investiţii de aproape de 2 miliarde de euro în spitalele româneşti”, a arătat Boloş.

Solicitanţii eligibili în cadrul apelurilor de selecţie de proiecte pentru investiţii în infrastructura spitalicească sunt unităţile administrativ-teritoriale, spitalele judeţene/judeţene de urgenţă, inclusiv clinice judeţene de urgenţă/ clinice de urgenţă, spitalele monospecialitate, spitalele publice orăşeneşti şi municipale, inclusiv spitale municipale de urgenţă şi parteneriatele între autorităţile/instituţiile publice locale şi/ sau centrale şi unităţile sanitare.

Listele proiectelor selectate la finanţare prin Programul Sănătate de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se aprobă prin Hotărâre a Guvernului României, după finalizarea procesului de contractare.

În prezent, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte ”Investiţii în infrastructura publică a spitalelor orăşeneşti şi municipale” şi Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte ”Investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi: spitale judeţene, spitale judeţene de urgenţă, spitale monospecialitate” sunt puse în consultare, apelurile urmând a fi deschise în al treilea trimestru al anului 2023. Sunt apeluri în valoare de 2 miliarde de euro în vederea finanţării infrastructurii de sănătate.

Peste 8 miliarde de euro pentru sănătate

Programul Sănătate, aprobat la sfârşitul lunii noiembrie de Comisia Europeană, este un program multifond care dispune de o alocare totală în valoare de 5,8 miliarde de euro, care cuprinde finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European, precum şi o componentă de împrumut de 2 miliarde de euro, realizat prin intermediul Băncii Europene de Investiţii.

Separat de Politica de Coeziune, prin Componenta 12 dedicată sănătăţii, prin Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi alocate 2,45 miliarde de euro pentru:

– Dezvoltarea capacităţii pentru gestionarea fondurilor publice în sănătate (70 mil. euro)

– Dezvoltarea capacităţii pentru realizarea investiţiilor în sănătate (30 mil. euro)

– Creşterea capacităţii pentru managementul serviciilor şi resurselor umane din sănătate (80 mil. euro)

– Investiţii în infrastructura prespitalicească (314 mil. euro);

– Infrastructură în infrastructura spitalicească (1,9 mld euro).