Autoritățile de reglementare din SUA preferă să folosească bastoane mari în locul vorbirii blânde atunci când au de-a face cu băncile străine. Din acest motiv, chiar și interogările contabile tehnice discrete din partea Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori miros a mustrare. Cu atât mai mult atunci când acestea sosesc chiar înainte ca […]