În data de 10 iulie va fi publicată ierarhia absolvenților clasei a VIII-a la nivel județean și în București pe site-ul admitere.edu.ro 2024. Ministerul Educației a anunțat că media din gimnaziu va fi primul criteriu de departajare în cazul elevilor cu medii egale.

Admitere liceu 2024: Ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a se publică miercuri, 10 iulie

În 2023, ierarhia publicată includea poziția elevului în clasamentul județean, codul candidatului, școala de proveniență, media de admitere, media la Evaluarea Națională, precum și notele obținute la probele de Limba Română și Matematică.

Pentru anul acesta, este important să știi că media de gimnaziu va juca un rol crucial în determinarea poziției tale în ierarhie în cazul în care ai medii egale cu alți elevi la admitere.

În ziua respectivă, toate aceste detalii vor fi disponibile pe site-ul admitere.edu.ro 2024, oferind o privire clară asupra performanțelor elevilor din întreaga țară în examenele de finalizare a clasei a VIII-a.

Schimbare în cazul criteriilor de departajare pentru candidați cu medii egale – Primul criteriu de departajare este media de gimnaziu

Descoperă și: Ghidul de admitere la liceu 2024 pe județe: Inspectoratele școlare publică numărul de locuri pentru clasa a IX-a

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

Potrivit ordinului nr. 6.154 din 31 august 2023, articolul 2, alin. (9): În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (8) lit. a) – d) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.”

Află mai multe detalii despre cum se calculează media de admitere la liceu 2024 de pe Edupedu.ro

Articolul Admitere liceu 2024: Ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a se publică miercuri, 10 iulie. Media de gimnaziua este primul criteriu de departajare apare prima dată în Pedagoteca.