Publicat: Fri, Mar 20th, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Steaua Dobrogei – cea de-a doua lojă din urbea noastră

DSC06696Dintr-o scurtă analiză a proceselor verbale întocmite cu prilejul şedinţelor Consiliului Comunal Constanţa desfăşurate în anul 1885 observăm că principalele probleme ale administraţiei locale erau legate de: revizuirea listelor electorale, votarea bugetului de venituri şi cheltuieli, fixarea anumitor taxe, organizarea de licitaţii, înfrumuseţarea oraşului, efectuarea de reparaţii la imobilele destinate şcolii şi spitalului comunal, modificarea denumirilor unor străzi ş.a.

O atenţie specială era acordată pregătirii sezonului estival, încă din primii ani de după 1878 Constanţa câştigând reputaţia de staţiune balneară. În acest sens, noul prefect al judeţului Constanţa, Emanoil Culoglu, propunea primarului Panait Holban să se ridice în cartierul de la Vii un local de băi, transportul către acest stabiliment urmând a se realiza cu trenul, prin construirea unei noi linii ferate. Astfel, în şedinţa din 30 mai 1885 Consiliul Comunal Constanţa avea să aprobe, în unanimitate, noul proiect.

Dacă acestea erau în linii generale, problemele care frământau adiministraţia constănţeană, viaţa masonică din oraşul nostru avea să cunoască, la rândul său, o perioadă fastă, odată cu înfiinţarea lojii Steaua Dobrogei, la data de 5 august 1885, sub obedienţa Marelui Orient al Franţei. Cu aceasată ocazie, medicul militar Şerban Georgescu avea să fie ales venerabil.

Din păcate, mărturiile arhivistice de care dispunem în prezent nu ne permit să creionăm activitatea de început a lojii Steaua Dobrogei. Fără îndoială, documentele din Arhiva Marelui Orient al Franţei, care urmează a fi introduse în circuitul ştiinţific, vor fi în măsură, nu peste multă vreme, să elucideze şi această problematică.

Interesant de semnalat este, însă, faptul că albumul olograf întocmit de colonelul I. T. Ulic intitulat „Cronologia”, din fondul Francmasoneria română aflat în patrimoniul Serviciului Arhive Naţionale Istorice Centrale, atestă înfiinţarea acestei loji, abia la data de 8 septembrie 1892. În opinia noastră, această dată nu corespunde realităţii, atâta timp cât data fondării lojii Steaua Dobrogei, respectiv 5 august 1885, şi numele primului venerabil, Şerban Georgescu, sunt menţionate în „Revista Masonică” din 1886, care apărea la Botoşani.

Potrivit aceluiaşi I. T. Ulic, în anul 1897 loja Steaua Dobrogei număra 25 de membri, respectiv: Gebrail Frenkian – venerabil,  comerciant; Anatole Magrin – gr. 3, fotograf; Gherasim Condogeorge – gr. 3, funcţionar – şef de gară; Maximilian Wegener – gr. 3, inginer; Dumitru Zaharescu – gr. 3, funcţionar; Adolf Linz – gr. 3, arhitect; Iulius Velter – gr. 3, funcţionar – inginer; Achille Boscoff – gr. 3, viceconsul; Grigorie M. Grigoriu – gr. 3, comerciant; Menelas Triandafil – gr. 1, funcţionar; Heinrich Rivighin (?) – gr. 2, comerciant; Haim Navon – gr. 1, comerciant; Niculae Cialâcu – gr. 1, comerciant; Elefterie Giovanoglu – gr. 1, comerciant; Teodor Spulber – gr. 1, ofiţer; Ioan Nicolescu – gr. 1, ofiţer; Israil Rosanir (?) – gr. 3, comerciant; Giovani Torosian – gr. 3, comerciant; Grigorie Dunăreanu – gr. 1, ofiţer; Vasile Kogălniceanu – gr. 1, funcţionar; Constantin Nicolau – gr. 1, ofiţer; Ion Georgescu – gr. 1, comerciant; Constantin Racoviţă – gr. 1, funcţionar; Nicolae Rigani – gr. 1, farmacist; Neculai Zissu – gr. 1, funcţionar.

După cum se observă, acestă lojă era formată în principal din ofiţeri, comercianţi, funcţionari, ingineri, dar regăsim şi câte un diplomat, arhitect, farmacist şi fotograf, care se vor remarca la Constanţa, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea, după cum vom vedea.

Virgil COMAN

Despre Autor