Publicat: Fri, Mar 27th, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Şerban Georgescu – primul Medic Şef al Spitalului Comunal Constanţa

SG 3După 23 noiembrie 1878, destinele Spitalului Comunal Constanţa i-au fost încredinţate medicului militar Şerban Georgescu, care va sluji cu pasiune atât instituţia, cât şi cetăţenii urbei noastre, mai bine de un deceniu, reuşind să facă faţă numeroaselor provocări specifice profesiei.

Despre această personalitate, care şi-a legat numele de Constanţa, mărturiile arhivistice atestă faptul că s-a născut în data de 7 iulie 1843 la Târgovişte. Din 1860 urmează cursurile Şcolii de Medicină, iar în anul următor este subchirurg în serviciul civil. Începând cu anul 1865, când devine medic de batalion clasa a II-a, va parcurge mai multe trepte profesionale ajungând în anul 1884 la nivelul de medic de divizie.

Pe tărâm masonic, Şerban Georgescu este ales la data de 5 august 1885 venerabil al lojii Steaua Dobrogei, aflată sub obedienţa Marelui Orient al Franţei. Nu este însă mai puţin adevărat faptul că în activitatea profesională colaborase, încă de la scurt timp după stabilirea la Constanţa, cu unii masoni precum Ioan Gropper şi Ştefan Corvin.

După mai bine de zece ani petrecuţi în vechea urbe tomitană, mai exact la data de 16 februarie 1889, Şerban Georgescu îi înaintează primarului Constanţei demisia din funcţia de Medic Primar al Spitalului Comunal, invocând motive de sănătate. În aceeaşi zi, Panait Holban îi răspunde că nu îi acceptă demisia, dar îl susţine să obţină un concediu medical mai lung pentru a se trata. În ziua următoare, Şerban Georgescu revine cu o adresă în care făcea precizarea că singura cauză pentru care a solicitat demisia este starea precară de sănătate, iar pentru a se trata este nevoit să plece în străinătate. În acest sens, la 18 martie 1889 îi transmite lui Panait Holban o cerere rugându-l să intervină pe lângă Direcţia Generală a Serviciului Sanitar pentru a i se aproba un concediu de trei luni:

„Domnule Primar,

            De zece ani conduc Serviciul Sanitar al Comunei şi Spitalului, în care timp am luat un concediu de 30 zile, astăzi găsindu-mă bolnav de o afecţiune a inimii, mi s-a recomandat a face o cură mai serioasă şi voind a consulta şi alţi medici în străinătate, cu onoare vă rog să binevoiţi a interveni la onor. Direcţia Generală a Serviciului Sanitar spre a-mi aproba un concediu de 3 (trei) luni începând de la 1 aprilie 1889.

În acest timp, ce voi lipsi, serviciul se va îndeplini de D-l Dr. Zissu, care a primit cu plăcere.

Binevoiţi, vă rog, D-le Primar, a primi încredinţarea osebitei mele consideraţii.

Medic Primar Comuna Constanţa

Dr. Ş. Georgescu”

            Prin rezoluţie, primarul Constanţei avea să dispună „A se interveni la Direcţia Sanitară”.

Astfel, renumitul medic militar Şerban Georgescu va părăsi garnizoana Constanţa şi la data de 30 august 1889 va deveni Medic Şef al Corpului 3 Armată. Ulterior va mai ocupa şi alte funcţii, iar în aprilie 1902 va fi trecut în retragere, din oficiu, pentru limită de vârstă, primind gradul de Medic General în rezervă. Se va mai bucura de viaţă  până în anul 1910, când va trece la cele veşnice.

Virgil COMAN

Despre Autor