Publicat: Sat, May 9th, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Nicolae Rigani – farmacist renumit al Constanţei

IMG_0001 IMG_0002După reintegrarea Dobrogei la statul român, autorităţile constănţene au fost preocupate şi de sprijinirea activităţii farmaceutice. Treptat, numărul farmaciilor va creşte, Nicolae Rigani devenind unul dintre cei mai cunoscuţi farmacişti ai oraşului nostru.

Potrivit documentelor de stare civilă din patrimoniul Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, Nicolae Rigani s-a născut la data de 15 septembrie 1861, în localitatea Corneşti, judeţul Dâmboviţa, în familia Elena şi Hristu Rigani.

A urmat cursurile Facultăţii de Farmacie a Universităţii din Bucureşti, obţinând diploma de farmacist şi dreptul de liberă practică în februarie 1885. Un an mai târziu, Nicolae Rigani devine diriginte al farmaciei Spitalului Comunal Brăila, iar la începutul anului 1887 ajunge la Constanţa pentru a se angaja la farmacia „Steaua României”. În acest sens, la data de 14 martie 1887, avea să-i transmită preşedintelui Consiliului de igienă şi salubritate publică al oraşului Constanţa următoarea solicitare: „Subsemnatul, licenţiat în Farmacie, angajându-mă a dirige farmacia sub firma Steaua României, am onoarea a vă înainta pe lângă aceasta, actele mele, şi anume, Actul de botez, Diploma de licenţă în Farmacie şi Brevetul de Farmacist de Batalion în rezervă, pentru a fi verificate de onor Consiliul de Hygienă al comunei Constanţa. Binevoiţi vă rog, Domnule Preşedinte, a primi încredinţarea osebitelor stime ce vă păstrez”. Consiliul de igienă şi salubritate publică al oraşului Constanţa, întrunit în aceeaşi zi, avea să aprobe funcţionarea provizorie a lui Nicolae Rigani, până la primirea confirmării de la Ministerul de Interne – Direcţia Generală a Serviciului Sanitar. Prin urmare, cu adresa nr. 3015 din 27 martie 1887, Consiliul de igienă şi salubritate publică al oraşului Constanţa avea să fie înştiinţat că „ministerul, pe baza Jurnalului Consiliului Sanitar Superior no. 413 din 20 martie curent, a recunoscut pe D-nul licenţiat în farmacie Nicolae Rigani ca diriginte-administrator al farmaciei «Steaua României», proprietate a D-lui doctor în medicină Cicilianopulo”.

În „Protocolul de revisuirea farmaciei Steaua României” întocmit la data de 10 aprilie 1887, la rubrica „Observaţiuni asupra dirigentului” era făcută următoarea menţiune la adresa lui Nicolae Rigani: „Se vede un tânăr laborios, inteligent, activ şi cu plăcere pentru meserie.

Peste un deceniu, mai exact la 24 ianuarie 1897, acelaşi Nicolae Rigani figura înscris în Registrul firmelor individuale cu „Farmacia Engleză” situată în Constanţa, str. Gării, ce avea ca obiect de activitate farmacie, analize chimice şi vânzarea de „aparate chirurgicale, mărfuri de toaletă şi altele atingătoare de această profesiune”. Aceasta a fost radiată prin Jurnalul Tribunalului Constanţa nr. 6700 din 17 iunie 1913.

În plan politic, renumitul farmacist a îndeplinit funcţia de consilier al Consiliului Comunal Constanţa în mai multe mandate, fiind membru al Partidului Conservator-Democrat. La data de 13 iunie 1910 a fost prezent alături de alte notabilităţi locale şi din capitală, la ceremonia inaugurării Clubului Conservator-Democrat din urbea noastră.

Pe tărâm masonic, ştim că Nicolae Rigani activa în loja Steaua Dobrogei. La data de 18 iunie 1898 s-a căsătorit cu Polixenia Tănăsescu, martori la eveniment fiind şi masonii Anatole Magrin, Nicolae Cialîcu, Grigorie M. Grigoriu şi Menelas Triandafil.

Asemenea altor membri ai lojii Steaua Dobrogei, Nicolae Rigani apare pe unele liste de subscripţie sau în diverse comitete pentru ridicarea de edificii. La data de 20 noiembrie 1911, când avea să se constituie comitetul însărcinat cu strângerea fondurilor necesare constituirii bisericii din Cartierul românesc, între membrii acestuia figura şi Nicolae Rigani. Iniţial, biserica trebuia să aibă două hramuri, mai exact „Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena”, respectiv „Sfântul Nicolae”, însă, până la urmă, a primit hramul „Sfântul Gheorghe”. Nu este însă mai puţin adevărat faptul că acest lăcaş de cult este şi astăzi unul dintre edificiile arhitectonice de referinţă ale Constanţei, pictura fiind realizată în stil neobizantin de către Nicolae Tonitza.

În anul 1912 numele lui Nicolae Rigani apare pe o listă de subscripţie, alături de cel al unui membru al lojii Steaua Dobrogei, Grigorie M. Grigoriu, oferind bani în vederea construirii unui internat la Iaşi pentru studenţii basarabeni săraci.

Datorită calităţilor sale, Nicolae Rigani a ocupat o perioadă şi funcţia de preşedinte al Colegiului Farmaceutic din Constanţa. După o viaţă dedicată activităţii farmaceutice, a trecut la cele veşnice, în data de 22 mai 1938, la Constanţa, rămânând în conştiinţa tomitanilor epocii sale drept unul dintre farmaciştii de seamă care au activat pe aceste meleaguri.

Virgil COMAN

Despre Autor