Publicat: Sat, Jun 13th, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Loja Minerva din Constanţa – mărturii documentare

DSC00228 DSC00234Pentru locuitorii Constanţei, anul 1928 avea să fie unul special deoarece cu prilejul aniversării semicentenarului reintegrării Dobrogei la statul român aveau să se desfăşoare în urbea noastră festivităţi grandioase, în data de 28 noiembrie. Cu acest prilej, alături de autorităţile locale aveau să participe reprezentanţi ai familiei regale, mai exact, Regina Maria, Principele Nicolae şi Principesa Ileana, dar şi o serie de figuri ilustre ale vremii, respectiv Patriarhul Miron Cristea, Gh, Buzdugan, N. Iorga, Vintilă Brătianu, Al. Averescu, Octavian Goga ş.a.

Privit din perspectiva activităţii masonice constănţene, anul 1928 avea să fie unul reprezentativ deoarece putem vorbi fără putere de tăgadă de revitalizarea acesteia, odată cu înfiinţarea lojii Minerva. Deşi începuturile au fost timide, cu timpul această lojă va fi mai prezentă în peisajul masonic românesc.

Potrivit documentelor identificate în patrimoniul Serviciului Arhive Naţionale Istorice Centrale, în anul 1934 loja Minerva din Constanţa număra 18 membri, după cum urmează: George Andriescu – venerabil, gr. 30,  arhitect; Alexandru Gherghel – gr. 30, avocat; Caton I. Movilă – gr. 18, avocat; Nicolae R. Ionescu – gr. 18, avocat; John Popescu – gr. 18, locotenent; Dumitru Voicu – gr. 18, avocat; Ion Rizescu – gr. 18, profesor; Radu Cornea – gr. 18, maior; Alfons Tangy – gr. 3, inginer; Constantin Serienescu – gr. 3, avocat; Nicolae Moisescu – gr. 3, director de bancă; Scarlat Ştefănescu – gr. 3, locotenent-colonel; Omer Andreescu – gr. 3, avocat; Octavian Văleanu – gr. 3, proprietar; Constantin N. Sarry – gr. 3, ziarist; Leonida M. Moscu – gr. 3, ziarist; Alecu D. Demetriad – gr. 3, ziarist; Dan Alecu – gr. 3, avocat.

Pentru ca această lojă să activeze mai intens, în anul 1934 o serie de membri aveau să fie avansaţi, înainte de termen, după cum reiese din următorul document, întocmit de venerabilul George Andriescu:

„PREA PUTERNICE Fr .˙.

Am favoarea a Vă face cunoscut că am acordat spor de salariu, cu dispensă de stagiu, ridicând la gradul de companioni şi maeştri totodată, pentru merite evidente şi recunoscute de noi, pe următorii Fr .˙. discipoli:

1)      Locot. – colonel Scarlat Ştefănescu

2)      Avocat Dan Alecu

3)      Constantin N. Sarry ziarist

4)      Leonida M. Moscu      ”

5)      Alecu D. Demetriad    ”

În afară de condiţiunea meritelor lor ce se cuvenea recunoscută şi încurajată, la baza hotărârii noastre a mai stat şi nevoia de a pune Loja în starea de a putea activa mai intens.

Îmi permit a Vă solicita, Prea Puternice Fr .˙. aprobarea Domniei Voastre pentru aceste înălţări, ce s-au făcut conform ceremonialelor de rigoare.

Primiţi respectuoasele mele salutări şi asigurarea frăţescului devotament”.

După cum se observă, între membrii lojii Minerva din Constanţa, regăsim o serie de personalităţi care şi-au legat numele de arealul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră, dar mai cu seamă de oraşul nostru.

Virgil COMAN

 

Despre Autor