Publicat: Sat, Aug 15th, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Leonida M. Moscu – director al ziarului „Dacia” şi vicepreşedinte al Cercului ziariştilor profesionişti din Constanţa

MoscuÎntre fruntaşii breslei ziariştilor constănţeni care au activat intens în perioada interbelică şi în anii celui de-al Doilea Război Mondial Leonida M. Moscu ocupă un loc aparte. Potrivit documentelor de stare civilă, acesta s-a născut la Constanţa, la data de 5 octombrie 1889, în familia Maria şi Manoli Moscu, tatăl său fiind de profesie comerciant.

În anul 1922, Leonida M. Moscu devine codirector al ziarului „Dacia”, pentru ca din 1924 şi până în 1944 să ocupe funcţia de director al acestei publicaţii.

Deoarece „Dacia” se număra printre cele mai importante ziare constănţene, s-a bucurat şi de sprijinul financiar al Primăriei Constanţa care de-a lungul timpului a tipărit în paginile sale numeroase informaţii de interes local. Din dorinţa de a ne contura o imagine asupra modului de conlucrare a ziarului „Dacia” cu administraţia constănţeană  prezentăm adresa din 2 ianuarie 1932 transmisă de Leonida M. Moscu preşedintelui Comisiei Interimare a Constanţei, Ion Teodorescu-Valahu:

„Pentru justificarea sumelor ce aţi binevoit a acorda ziarului «Dacia» în contul inserării publicaţiunilor Onoratei Primării a Municipiului Constanţa în cursul anului 1931, odată cu aceasta am onoarea a înainta un număr de 57 exemplare diverse din ziar, în care au apărut publicaţiunile trimise cu adresele Onor<atei> Administraţiuni Municipale, binevoind a cunoaşte că, pentru celelalte publicaţiuni necuprinse în exemplarele alăturate, s-au depus de către noi anterior justificative, cu cererile înregistrate la No. 8340/931 şi No. 12116/931; că aşadar, ziarul «Dacia» a depus în total justificative pentru regulata inserare, în cursul anului 1931, a unui număr de 159 publicaţiuni ale acelei Onorate Administraţiuni.

Mulţumindu-vă pentru sprijinul acordat ziarului nostru, vă rugăm să primiţi, Domnule Preşedinte, asigurarea stimei ce v-o păstrăm”.

Documentele aflate în patrimoniul Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale relevă faptul că Leonida M. Moscu s-a numărat printre ziariştii acuzaţi de calomnie. Din interogatorul întocmit  la data de 5 mai 1926 reiese că renumitul gazetar constănţean era înalt, avea părul castaniu, sprâncenele pronunţate, fruntea mare, ochii căprui, nasul drept, gura potrivită şi obrazul prelung.002 007

Cum bine se ştie, în deceniul patru al secolului trecut organizarea profesională a jurnaliştilor constănţeni va căpăta noi valenţe, în ciuda neînţelegerilor dintre lideri. Cu prilejul constituirii Cercului ziariştilor profesionişti din Constanţa la data de 10 octombrie 1934, Leonida M. Moscu este ales în funcţia de vicepreşedinte al acestei organizaţii, tocmai pentru profesionalismul de care dăduse dovadă, dar şi pentru faptul că se bucura de o anumită notorietate.

Pe tărâm masonic ştim că în anul 1934 Leonida M. Moscu activa în loja Minerva din Constanţa, având gr. 3. La şedinţa solemnă a Francmasoneriei Române Unite organizată în data de 27 ianuarie 1935 la Iaşi a reprezentat loja Minerva alături de Constantin N. Sarry.

Leonida M. Moscu s-a numărat, la rândul său, printre personalităţile constănţene care au luptat pentru contracararea pericolului revizionist figurând pe lista fondatorilor Regionalei Constanţa a Ligii Antirevizioniste Române, la data de 17 iunie 1934, alături de alţi doi membri ai lojii Minerva, Constantin N. Sarry şi Dan Alecu.

Bun mânuitor al condeiului, Leonida M. Moscu face parte din categoria jurnaliştilor de seamă ai Constanţei primei jumătăţi a secolului al XX-lea, fiind un exemplu de urmat pentru generaţiile de ziarişti din zilele noastre.

Virgil COMAN

 

 

Despre Autor