Publicat: Fri, May 22nd, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Alţi reprezentanţi de seamă ai lojii Steaua Dobrogei

După cum afirmam şi cu altă ocazie, mărturiile arhivistice de care dispunem în prezent nu ne permit, din păcate, să creionăm activitatea lojii Steaua Dobrogei de la finele secolului al XIX-lea, documentele din Arhiva Marelui Orient al Franţei, care urmează a fi introduse în circuitul ştiinţific, fiind indispensabile în elucidarea acestei problematici. Însă, am reuşit, până în momentul de faţă, într-o oarecare măsură, să relevăm unele aspecte inedite despre viaţa şi activitatea unor membri ai lojii Steaua Dobrogei, pe baza documentelor identificate în patrimoniul Serviciului Arhive Naţionale Istorice Centrale şi al câtorva servicii judeţene ale Arhivelor Naţionale ale României.

Dacă biografia unor personalităţi precum Şerban Georgescu, Gebrail Frenkian, Anatole Magrin, Adolf Linz, Grigorie M. Grigoriu, Nicolae Cialîcu, Nicolae Rigani şi, nu în ultimul rând, Vasile M. Kogălniceanu ne este astăzi mai bine cunoscută, pentru alţi reprezentanţi ai lojii Steaua Dobrogei dispunem în prezent de mai puţine date, pe care vi le prezentăm în continuare.

Gherasim Condogeorge s-a născut în anul 1861, la Santa Mavra din Grecia, în familia de greci Anna şi Pano Condogeorge. La data de 29 decembrie 1897 s-a căsătorit cu Angelique Lascaridi. În ultimii ani ai secolului al XIX-lea a fost şef al Gării Constanţa, iar în 1904 îndeplinea funcţia de şef de magazie la aceeaşi gară.

Maximilian Wegener, originar din Pomerania, a fost primul inginer diplomat al portului Constanţa, începând cu anul 1883. Tot el este cel care a întocmit planurile Bisericii evanghelice din Constanţa, construită în 1892. Ulterior a fost antreprenor la Câmpina.

Iulius Velter s-a născut în anul 1852,  la Făgăraşi, în familia de germani Rosa şi Mihael Velter. La data de 27 februarie 1888 s-a căsătorit cu Cecilia Iarto, martor la eveniment fiind şi masonul Gherasim Condogeorge.

Achille Boscoff s-a născut în anul 1849, la Smirna (astăzi Izmir) din Turcia, în familia de greci Ecaterina şi Alexandru Boscoff. A fost viceconsul al Suediei şi Norvegiei la Constanţa. La data de 1 aprilie 1895 s-a căsătorit cu Marie-Adele Augustine Magrin, sora lui Anatole Magrin. Documentele vremii atestă faptul că la 28 august 1891 a înscris în Registrul firmelor individuale o societate cu sediul în Constanţa, Piaţa Independenţei (astăzi Piaţa Ovidiu) nr. 23, unde avea calitatea de comisionar şi agent al Companiei Messageries Maritimes.

Elefterie Giovanoglu s-a născut în anul 1865, la Vasilico, plasa Aghatopoli din Turcia, în familia de greci Despina şi Ion Giovanoglu. La data de 7 iunie 1897 s-a căsătorit cu Zoe Funduco, între martorii la eveniment regăsindu-i pe masonii Gherasim Condogeorge şi Menelas Triandafil. Alături de acesta din urmă, s-a numărat printre membrii fondatori ai Asociaţiei Elene „Elpis”, care a luat fiinţă la 24 septembrie 1890. Documentele vremii atestă faptul că la 6 octombrie 1893 a înscris în Registrul firmelor individuale o societate în Constanţa şi o sucursală a acesteia la Medgidia, al căror obiect de activitate era comerţul cu cereale. Ambele aveau să fie radiate prin Jurnalul nr. 3316 din 13 august 1896 al Tribunalului Constanţa, respectiv Jurnalul nr. 3205 din 10 septembrie 1898 al aceleiaşi instanţe.

Menelas Triandafil s-a născut în anul 1864, la Constanţa, în familia de greci Eleni şi Hristo Triandafil. În perioada 28 iunie – 30 septembrie a fost copist la Poliţia oraşului Constanţa, iar de la 1 octombrie 1882 până la 14 septembrie 1888 copist la Prefectura judeţului Constanţa. Din 15 septembrie 1888 a funcţionat ca ajutor de secretar al Primăriei Constanţa. La data de 12 iulie 1896 s-a căsătorit cu Fotica Augustides, martor la eveniment fiind şi masonul Elefterie Giovanoglu.

Haim Navon s-a născut în anul 1855,  la Adrianopol (astăzi Edirne) din Turcia, în familia de evrei Sara şi Isac Navon. La data de 10 mai 1883 s-a căsătorit cu Beia Covo. A fost zaraf şi comerciant.

Giovani Torosian a fost comerciant, documentele atestând înscrierea în Registrul firmelor individuale, la data de 17 septembrie 1884, a societăţii „Lux Oriental”, cu sediul în Constanţa, Piaţa Independenţei nr. 455. La 30 noiembrie 1892 a înscris o nouă societate, la Parachioi (astăzi Băneasa), având ca obiect de activitate „manufactură şi băcănie”.

Ion Georgescu s-a numărat în anul 1888 printre proprietarii şi industriaşii înregistraţi în rolurile comunei Constanţa, ca librar şi tipograf. Documentele vremii atestă faptul că la 1 august 1889 a înscris în Registrul firmelor individuale o societate al cărui obiect de activitate era „librărie şi tipografie”, cu sediul în str. Independenţei. Aceasta şi-a încetat activitatea prin Jurnalul Tribunalului Constanţa nr. 1228 din 5 iunie 1890. La 11 februarie 1892 avea să înregistreze o nouă societate, cu sediul în Cernavoda, str. Carol nr. 30, având ca obiect de activitate „băuturi spirtoase şi bucătărie”, iar la 12 martie 1892 o cafenea, la Ostrov.

După cum se observă, şi aceşti membri ai lojii Steaua Dobrogei erau cunoscuţi, prin activităţile pe care le desfăşurau, atât la nivelul Constanţei, cât şi în alte localităţi ale judeţului nostru.

Virgil COMAN

Despre Autor