Publicat: Fri, Aug 21st, 2015

Societăţi secrete, societăţi discrete din Constanţa modernă: Al. D. Demetriad – director de ziare şi preşedinte al Sindicatului Presei din Constanţa

Demetriad            Peisajul publicistic al Constanţei interbelice poartă şi amprenta gazetarului Al. D. Demetriad. Acesta s-a născut la data de 21 noiembrie 1902 la Bucureşti, după cum el însuşi menţionează într-un interogator, întocmit un sfert de secol mai târziu, în epocă fiind cunoscut şi sub numele de Alecu Demetriad.

De-a lungul carierei Al. D. Demetriad a deţiunt funcţia de director al publicaţiilor „Zumbai. Revistă literară umoristică” (1923), împreună cu Romeo Drăgan, „Ziua. Ogran politic informativ democrat” (1930-1931), împreună cu Al. Doinaru, „Salvatorul. Organ politic şi de cultură al Organizaţiei Partidului Poporului din Constanţa” (1934-1935) şi „Cronica dobrogeană. Ogran independent al industriei, comerţului şi meseriilor” (1936-1937).

Al. D. Demetriad a fost unul dintre cei mai activi gazetari ai Constanţei interbelice şi un susţinător al reglementării profesiei de ziarist, încercând să combată, după cum el însuşi o denumea, „presa de revolver”, „presa de şantaj”, „presa de afacere comercială fără scrupule” ş.a.

Nu este însă mai puţin adevărat faptul că Al. D. Demetriad s-a numărat printre ziariştii acuzaţi de calomnie, după cum atestă documentele din patrimoniul Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale. Nu ne vom opri asupra acuzaţiilor aduse, ci asupra semnalmentelor din interogatorul întocmit la 1 februarie 1927 de unde aflăm că Al. D. Demetriad avea statură mijlocie, părul castaniu, fruntea mare, ochii verzi, nasul drept, gura mică şi obrazul smead.

La 22 ianuarie 1933, cu ocazia constituirii Sindicatului Presei din Constanţa, Al. D. Demetriad este ales membru în Comisia de cenzori al acestei organizaţii, recunoscută ca persoană juridică prin Sentinţa civilă nr. 129 din 23 martie 1933 a Tribunalului Judeţului Constanţa, Secţia I. Ulterior va deveni şi preşedinte al Sindicatului Presei din Constanţa.

Cu prilejul celui de-al III-lea Congres al Federaţiei Generale a Presei de Provincie organizat la Constanţa între 29-30 septembrie 1934, Al. D. Demetriad avea să publice din fondurile proprii, lucrarea Contribuţiuni la istoricul presei româneşti din Dobrogea, care va fi distribuită gratuit participanţilor. Pentru a acoperi o parte din cheltuieli, la data de 8 octombrie 1934, renumitul gazetar avea să transmită primarului Constanţei următoarea solicitare:

„Subsemnatul, Al. D. Demetriad, scriitor din Constanţa, membru al Societăţii Scriitorilor Români, ca o modestă colaborare la opera de cunoaştere a trecutului Dobrogei – fapt ce constituie o permanentă afirmare a caracterului românesc al provinciei şi, în acelaşi timp al drepturilor pe care de secole le are asupra ei neamul nostru – am scris  şi editat lucrarea intitulată «Contribuţiuni la istoricul presei româneşti în Dobrogea», lucrare ce interesează deopotrivă pe omul de ştiinţă ca şi pe cititorul grăbit şi, care dovedeşte, istoriceşte, înaltul grad de dezvoltare sub care a ajuns provincia noastră în ultimul timp, la o jumătate de secol, de când ca o paragină imensă a intrat în patrimoniul statului naţional român.

Lucrarea s-a tipărit pe spezele mele şi, profitând de împrejurarea că la Constanţa s-a ţin003004unt către sfârşitul lui septembrie a.c. congresul anual al ziariştilor de provincie, am distribuit un număr de 500 exemplare în mod absolut gratuit participanţilor, astfel încât Dobrogea şi metropola ei, Constanţa, se poate afirma că au fost prezentate sub latura interesului istoric din ultimele şase decenii, înaintea ţării întregi.

Fireşte, această lucrare, care constituie prima fascicolă din «Antologia scrisului românesc din ţara dintre Dunăre şi Mare» – lucrare către sfârşitul căreia sper să mă apropii curând spre a o da în lumina tiparului chiar în iarna acestui an – nu este un titlu de merit pentru mine; ci o simplă obligaţiune de scriitor român. Oricum însă, ea costă în afară de muncă şi mulţi bani.

Motiv pentru care îmi îngăduesc să vă rog respectuos de a dispune ca să mi se cumpere şi mie, pentru biblioteca municipală, un număr de 100 volume, pe care le ţin odată cu aceasta la dispoziţiunea Onoratei Primării, pe preţul de 100 (una sută) lei volumul.

Primiţi vă rog, Domnule Primar, expresiunea stimei mele desăvârşite”. Prin rezoluţie, Horia Grigorescu avea să dispună achiziţionarea a 25 de exemplare.

La data de 10 octombrie 1934, Al. D. Demetriad figurează între membrii fondatori ai Cercului ziariştilor profesionişti, alături de Constantin N. Sarry şi Leonida M. Moscu.

Pe tărâm masonic ştim că în anul 1934 Al. D. Demetriad activa în loja Minerva din Constanţa, având gr. 3.

Prin activitatea depusă ca ziarist, dar şi pentru organizarea profesională a jurnaliştilor constănţeni, Al. D. Demetriad rămâne una  dintre figurile de seamă ale gazetăriei de pe meleagurile Dobrogei.

Virgil COMAN

 

Despre Autor