Publicat: Fri, May 29th, 2015

„Există trei feluri de oameni: cei care sunt vii, cei care sunt morţi şi cei care sunt călători pe mare“. Se inaugurează Monumentul Marinarilor Români

monumentul marinarilor 1939Monumentul Marinarilor Români, un proiect care, asemenea mării, a avut parte de valuri şi furtuni, va fi inaugurat sâmbătă, 30 mai. a.c.

Ceremonia are loc pe faleza Cazinoului, în apropierea Farului Genovez, de la ora 10.00.

Cu o istorie zbuciumată, monumentul împlineşte idealul interbelic al breslei marinarilor, sustinut de Liga Navală Română, de a se realiza un Monument al Marinarilor Români, care în 1939 urma să fie amplasat în faţa statuii poetului Mihai Eminescu, „pe un masiv cu fundaţie de blocuri şi ziduri de apărare de piatră, intrat în mare, pe marginea promenadei Cazinoului”.
Din cauza izbuncnirii celui de-al Doilea Război Mondial, construirea acestuia a fost amânată.

În continuare puteţi citi un fragment din lucrarea „Un proiect peste secole – Monumentul marinarilor români”, a dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei.

Intrată în circuitul turistic la centenarul Zilei Marinei Române – 15 august 2002, Troiţa Marinarilor a fost sfinţită şi binecuvântată de un sobor de preoţi în frunte cu Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului şi a toată Dobrogea. (…)

Ideea realizării unei opere comemorative avea să renască abia în anul  1994, la  Constanţa,  când  la  cererea uni  număr de  peste  300 de marinari  civili  şi  militari,  s-a  constituit  Fundaţia  pentru  Realizarea Monumentului Marinarilor Români, care a obţinut personalitate juridică prin sentinţa civilă nr. 42 din 4 februarie 1994. Fundaţia  are  în  componenţă  numeroase  personalităţi ale  vieţii politice,  culturale  şi  economice  din  Constanţa  care,  împreună  cu marinarii din conducerea unor instituţii portuare şi de navigaţie, au desfăşurat o activitate notabilă pentru susţinerea acestui proiect. Astfel, au fost parcurse primele etape necesare realizării concepţiei plastice  a  monumentului:  întocmirea  proiectului  de  execuţie,  obţinerea avizelor şi aprobărilor de la forurile abilitate, precum şi asocierea cu Primăria municipiului Constanţa. Deşi  lăudabilă,  iniţiativa  nu  a  avut  mari  şanse  de înfăptuire, susţinerea publică fiind nesemnificativă iar sprijinul autorităţilor locale  limitându-se  doar  la  satisfacţia  de  a-şi  vedea  înscris  numele  pe hrisovul care, totuşi, a fost pus, în decembrie 1999, la temelia viitorului edificiu. (…)

Prin intermediul mass-media, Fundaţia a lansat următorul apel:

„Stimate iubitor al Marinei Române! „Un  popor  trăieşte  prin  memorie  şi  piere  prin  uitare“,  spune un dicton al cărui adevăr nu mai trebuie demonstrat. Fără îndoială, memoria unui popor este menţinută trează peste veacuri şi prin monumentele pe care le consacră celor mai merituoşi fii ai săi, de altfel aşa cum ne îndeamnă şi poetul Emil Pintilie:

În genunchi, plecaţi pios, să-i venerăm ca pe zei,

Făcând semnul sfânt al crucii, să ne închinăm la ei,

Pentru ce-au înfăptuit, să le dăm trăire,

Un mesaj peste timp, de veşnică preţuire“.

Fotografiile (schiţe din 1939) ne-au fost oferite de dr. Marian Moşneagu

Despre Autor